Goede voornemens volhouden: DoorStoppen©

DoorStoppen©

Een gecombineerde leefstijlinterventie die gericht is op een blijvende optimalisatie van gezondheidsgedrag.

Vind jij het ook zo lastig om je goede voornemens vol te houden? Je bent niet de enige!  De meest gemaakte voornemens zijn: meer bewegen, minder eten en gezonder leven. Maar slechts 12% houdt stoppen met roken vol, bij afvallen lukt dit in 5% van de gevallen. Bij de meeste mensen is er een terugval na een week (Leget, 2017).

Als jij je goede intenties om wil zetten in blijvende gedragsverandering is de training DoorStoppen© misschien iets voor jou. De training is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en bestaande werkende interventies. Deze zijn samengenomen om zo tot een blijvende gedragsverandering te kunnen komen.  De interventie is in 3 fases opgebouwd: de , de  en de .

De eerste training start in januari 2019 (data). U kunt alvast een afspraak maken voor een intakegesprek.

DoorStoppen©

 

Share Button

RIVM: Preventieakkoord ambitieus, maar scherpere maatregelen nodig

RIVM: Preventieakkoord ambitieus, maar scherpere maatregelen nodig: 

Dit is een sprekende kop die vandaag (24-11-2018) in de media staat.

Er zijn vele factoren die van invloed zijn op gezondheidsgedrag. Mooi dat de overheid dit probleem ziet en door overheidsmaatregelen ongezond gedrag probeert te verminderen. De invloed vanuit de overheid is belangrijk, maar maar een van de factoren die invloed hebben op gezond gedrag. Dat laat het model Volksgezondheid Toekomst Verkenning uit 2009 – van het RIVM mooi zien.

VTV-model als uitgangspunt

Zoals u kunt zien worden in het model vele factoren genoemd waar de overheid naar kijkt, mooi! Maar wat kunt u zelf doen? Een voorbeeld. Er staat het kopje omgeving. Daarin kan de overheid een rol spelen, maar u kunt natuurlijk ook zelf in uw omgeving kijken of u aanpassingen kunt doen.  Een omgeving die meer uitnodigt tot gezond gedrag door bijvoorbeeld geen ongezonde voeding in huis te halen.

Maar er is nog veel meer zelf te doen! Onderaan ziet u een lijst met factoren die van invloed kunnen zijn op gezondheidsgedrag. Als u de hoeveelheid daarvan ziet wordt misschien ook duidelijk waarom het zo lastig is goede voornemens vol te houden.  Blijvende gedragsverandering vraagt meer dan alleen een goed voornemen en overheidsmaatregelen. Daarom is de training: DoorStoppen© ontwikkeld die in januari 2019 van start zal gaan. Als u uw goede voornemens meer kans van slagen wilt geven kunt u zich aanmelden voor de training. mail@evandam.nl

Meer informatie vindt u op de website: www.doorstoppen.nl

  • Invloeden uit de sociale omgeving.
   • Sociale interactie
   • Identiteit
   • Normen
   • Sociale status
   • Sociale invloed
  • Persoonlijke invloeden
   • Reguleren emoties
   • Mate van motivatie
   • Geformuleerd doel en haalbaarheid daarvan
   • Zelfevaluatie
   • Bewustzijn
   • Erfelijkheid
   • Intenties
   • Vaardigheden
   • Persoonlijkheidskenmerken
   • Uitkomstverwachting
   • Subjectieve norm
   • Eigen effectiviteitsverwachting
   • Waargenomen gedragscontrole
   • Risicoschatting,
   • Geanticipeerde spijt
   • Morele verplichting
  • Invloeden uit de fysieke omgeving
   • Aanwezigheid van auto
   • Aanwezigheid op straat/supermarkt /huis
   • Media
   • Politiek
   • Kennis
  • Prikkels
   • Media
   • Winkels
   • Persoonlijke prikkels
Share Button

VNIG, Vakplatform Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg: De praktijk van Esther van Dam

VNIG_0618_Karin de Jonge_De Praktijk van
Share Button

Het is niet al goud wat blinkt – depressie

Het is niet al goud wat blinkt – depressie

Klachten van depressieve aard komen vaak voor in de spreekkamers van de psycholoog. Dit is niet vreemd gezien de cijfers van het  Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS):  “Acht procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf in 2014 zelf aan een depressie te hebben of in het afgelopen jaar te hebben gehad. Dat komt overeen met ruim 1 miljoen mensen. Vrouwen gaven vaker aan een depressie te hebben dan mannen: 9 procent van de vrouwen tegenover 6 procent van de mannen.”

Met  homeo-psychotherapie kan er ook naar deze klacht gekeken worden. Er zijn plenty homeopathische middelen die depressieve klachten verminderen. Dit blijkt uit het aanwijzingen boek naar middelen het repertorium,. In het opgeslagen repertorium zijn er 764 middelsuggesties tegen somberheid (figuur 1).

Figuur 1 ¬ middelsuggesties tegen somberheid

 

De keuze van hét middel wordt bepaald door het van kruisen van meerdere rubrieken. De ene depressie is de andere niet en nog belangrijker: de ene persoon is de andere niet. Door de rubrieken met de unieke kenmerken van de symptomen van de cliënt te kruisen komt het best passende middel naar voren.

Een voorbeeld aan de hand van een fictieve casus gebaseerd op ervaringen uit de praktijk:  Er komt een  jonge getrouwde vrouw met twee kinderen op voor een consult.  Zij heeft een  parttime  baan van 25 uur per week, een druk sociaal netwerk en is mantelzorger voor ouders en schoonouders. Zij omschrijft zichzelf als introvert en serieus. Deze vrouw is perfectionistisch, neemt verantwoordelijkheden serieus en zal nooit een van haar taken laten verslappen. Dit heeft als gevolg dat zij er zelf bij-in schiet.
De thema’s zoals perfectionistisch, groot verantwoordelijkheidsgevoel en geen ruimte nemen voor haarzelf worden psychologisch benaderd én worden ingevoerd in de computer om zo een passend homeopathisch middel ter ondersteuning voor te schrijven (figuur 2).

Figuur 2 – plaatje uit de computeranalyse

 

Een van de homeopathische suggesties is Aurum, goud. Dat lijkt te passen bij deze vrouw. De combinatie van de inzicht gevende gesprekken en het homeopathische middel kunnen nu voor een gezondere balans zorgen.

Share Button

Goede voornemens volhouden – DoorStoppen©

Vind jij het ook zo lastig om je goede voornemens vol te houden ? Je bent niet de enige! De meest gemaakte voornemens zijn: meer bewegen, minder eten en gezonder leven. Maar slechts 12% houdt stoppen met roken vol, bij afvallen lukt dit in 5% van de gevallen. Bij de meeste mensen is er een terugval een week (Leget, 2017).

Als jij je goede intenties om wil zetten in blijvende gedragsverandering is de training DoorStoppen© misschien iets voor jou.

https://www.doorstoppen.nl

Share Button