Tarieven & vergoeding

Er zijn drie mogelijkheden voor vergoeding vanuit de verzekering:

  1. Psychologie: reguliere vanuit de basisverzekering via . Aanmelden: via CareDate
  2. Homeo-psychotherapie: De combinatie van homeopathie en psychologie. Vanuit de aanvullende verzekering. Aanmelden via mail of telefoon: homeo-psychotherapie 06-41124929 
  3. Zelf bekostigen

Hieronder wordt het per mogelijkheid uitgelegd. Je kunt natuurlijk ook opnemen voor meer informatie.

1. reguliere behandeling,  psychologie 

Kortdurende  behandelingenkunnen vergoed worden omdat ik aangesloten ben bij Caredate. Hiervoor is wél een verwijzing nodig van de huisarts. De aanmelding gaat dan via hen.

Informatie: www.caredate.nl

Direct aanmelden via mijn profiel : https://www.caredate.nl/psycholoog/Esther-van-Dam .

Vergoedingen via Caredate: https://www.caredate.nl/praktisch/vergoedingen

 

 

2. Homeo-psychotherapie:  De combinatie van homeopathie en vanuit de aanvullende verzekering 

De combinatie homeopathie en psychologie kan worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering omdat ik aangesloten ben bij een erkende beroepsvereniging (Registraties)

De

Sessie ca 45 minuten     € 79,00

De zijn inclusief homeopathisch middel indien die voorgeschreven worden.

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk als je aanvullend verzekerd bent. Voor de precieze voorwaarden kun je opnemen met je verzekeraar. Het is dan van belang te vermelden dat de praktijk  aangesloten is bij de CAT. Daarnaast is de HBO-opleiding medische Basis Kennis met succes afgesloten. Dit wordt als eis door de verzekeraars gesteld.

Het eigen risico komt NIET uit de aanvullende verzekering, maar uit het basispakket. Dit betekent voor een homeopathische dat uw eigen risico niet aangesproken wordt.

Betaling
Je krijgt na afloop van het consult via de mail de nota voor de verzekeraar met daarin een betaalverzoek.

Annuleren van een afspraak
Als je een afspraak wil annuleren of verzetten graag ten  minste 24 uur van te voren, omdat anders de consultprijs in rekening gebracht wordt.

3. Zelf bekostigen /coaching

De

Sessie ca 45 minuten €   79,00
10 sessies vooraf afnemen € 700,00

Betaling
Je krijgt na afloop van het consult via de mail de nota voor de verzekeraar met daarin een betaalverzoek.

Annuleren van een afspraak
Als je een afspraak wil annuleren of verzetten graag ten  minste 24 uur van te voren, omdat anders de consultprijs in rekening gebracht wordt.