Geschillen

Het is in al die jaren niet voorgekomen dat er een klacht ingediend is bij de geschillencommissie. Dat neemt niet weg dat dat in de toekomst kan gebeuren. Ik hoop natuurlijk dat u eerst uw klacht bij mij neerlegt zodat we daarover in gesprek kunnen gaan. Mocht u dat niet willen dan kunt u zicht richten tot mijn beroepsvereniging: VNT.

De praktijk is aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (S.C.A.G.) onder nummer 15093. 

Share Button