video: homeo-psychotherapie

Share Button

Artikel beroepsvereniging Homeo-psychotherapie

Blij met het artikel :  Het beste van twee werelden 

NVKH Homeo-psychotherpie
Share Button

Preventie Psychologie

Preventie Psychologie.

Ingesleten patronen, we hebben er allemaal last van. Veelal houden we (onbewust)  vast aan wat we gewend zijn. Je krijgt meestal voordat je klachten krijgt volop signalen dat het beter is een andere strategie te volgen. Maar toch blijven we een stapje erbij doen en het oude patroon vasthouden.  De vastgeroeste patronen blijven vaak de leiding nemen in jouw leven. Wil jij dit patroon doorbreken? Je kunt dan overwegen een afspraak te maken. In een paar sessie worden de patronen besproken en worden handvatten geboden om deze patronen blijvend te doorbreken.

Wees je klachten voor! #PreventiePsychologie #ZorgenVoorJezelf

 

Share Button

Blue monday

Blue monday komt eraan. De dag die gekozen is tot meest deprimerende dag van het jaar. Heb jij last van sombere gevoelens of een depressie? En wil je weten of homeo-psychotherapie jouw klachten kan verminderen? Neem gerust contact op. Speciaal in verband met blue monday is er ook de mogelijkheid om vrijblijvend een 10minuten gesprek in de praktijk, via Skype of WhatsApp af te spreken.

blue monday
Share Button

Leefstijlgeneeskunde

Leefstijlgeneeskunde. Hier word ik heel blij van. Helaas wordt de training DoorStoppen© niet veergoed door , in mijn optiek, bureaucratische hindernissen. Maar de beweging die de reguliere geneeskunde maakt vind ik super! De training DoorStoppen sluit hier naar mijn mening een op een op aan. De training wordt dan wel niet vergoed, maar als je berekent wat jouw ongezonde gewoonte kost verdien je dat indirect gewoon terug!

Vragen? Laat het me gerust weten. Meer informatie vind je op mijn website: www.doorstoppen.nl #InvesterenInJezelf

Item 1 vandaag 3 januari 2019:

Share Button

Hoe houd je goede voornemens vol?

Gedragsverandering begint vaak met de goede intentie maar dat is doorgaans niet genoeg. Zo is bijvoorbeeld de (sociale) omgeving, mate van motivatie, kennis over het probleem, prikkels, geformuleerd doel, haalbaarheid van het doel, zelfevaluatie, (zelf) feedback, normen, attitude van invloed op blijvende gedragsverandering (Lechner, Mesters, & Bolman, 2010).
Een voorbeeld: Op 1 januari is het goede voornemen gemaakt om minder te eten. De eerste drie dagen gaat het goed. Dan komt er een verjaardag (externe prikkel /sociale omgeving) van een goede vriendin. Zij zegt: “elk jaar is het weer hetzelfde liedje, als ik jarig ben wil nooit iemand een wijntje drinken of taart eten omdat iedereen net goede voornemens heeft gemaakt “. Jij vindt dit sneu (sociale omgeving/interactie) en daarnaast zit je niet zo lekker in je vel omdat je een nare werkdag hebt gehad (prikkel/stress) en voor je het weet zit je aan de taart en wijn. De volgende dag voel je je teleurgesteld omdat je het niet hebt gered (prikkel/zelfevaluatie) en denkt “wat maakt het nu nog uit, het is toch niet gelukt”.
Herkenbaar? Dan is een meer uitgebalanceerd plan wellicht iets om de volgende ronde goede voornemens te ondersteunen. Daarin kan de training DoorStoppen voorzien. Meer informatie: https://www.doorstoppen.nl/

Share Button

Meten is weten

Meten is weten

Dankbaar dat ik in zo’n mooie omgeving woon en dat het paadje op deze foto onderdeel kan uitmaken van mijn wandel/jog-rondje waarbij ik mijn stappendoelen probeer te halen.

Het “stappentellen” is een vast onderdeel geworden van mijn dagelijkse ritueel. Buiten is het natuurlijk het fijnst, zelfs op deze donkere dagen voor kerst. Maar, onder het motto “stappen zijn stappen” vind ik mezelf ook wel eens terug rondjes lopend rond de tafel met een mooi tv-programma aan 😉.

Dit is tot stand gekomen door mijn stappenteller. Toen ik

die voor het eerst droeg schrok ik. Ik was in de veronderstelling dat het wel goed zat. Ik jogde toch 3x per week? Ik  wandelde toch  regelmatig ? Ik  houd toch van bewegen?

Maar op de dagen dat ik niet naar buiten ging om te joggen stelde mijn stappen niets voor! Heel goed om te weten. Nu probeer ik dagelijks mijn stappendoel te bereiken en voel me daar prima bij.  Meten is weten en zorgt in dit geval ook nog voor motivatie.

Wil jij ook een gezondere levensstijl toepassen? Misschien is dan de training DoorStoppen© iets voor jou. De training start op het moment dat het lastig wordt om goede voornemens vol te houden : half januari.

 

Share Button

Goede voornemens volhouden: DoorStoppen©

DoorStoppen©

Een gecombineerde leefstijlinterventie die gericht is op een blijvende optimalisatie van gezondheidsgedrag.

Vind jij het ook zo lastig om je goede voornemens vol te houden? Je bent niet de enige!  De meest gemaakte voornemens zijn: meer bewegen, minder eten en gezonder leven. Maar slechts 12% houdt stoppen met roken vol, bij afvallen lukt dit in 5% van de gevallen. Bij de meeste mensen is er een terugval na een week (Leget, 2017).

Als jij je goede intenties om wil zetten in blijvende gedragsverandering is de training DoorStoppen© misschien iets voor jou. De training is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en bestaande werkende interventies. Deze zijn samengenomen om zo tot een blijvende gedragsverandering te kunnen komen.  De interventie is in 3 fases opgebouwd: de , de  en de .

De eerste training start in januari 2019 (data). U kunt alvast een afspraak maken voor een intakegesprek.

DoorStoppen©

 

Share Button

RIVM: Preventieakkoord ambitieus, maar scherpere maatregelen nodig

RIVM: Preventieakkoord ambitieus, maar scherpere maatregelen nodig: 

Dit is een sprekende kop die vandaag (24-11-2018) in de media staat.

Er zijn vele factoren die van invloed zijn op gezondheidsgedrag. Mooi dat de overheid dit probleem ziet en door overheidsmaatregelen ongezond gedrag probeert te verminderen. De invloed vanuit de overheid is belangrijk, maar maar een van de factoren die invloed hebben op gezond gedrag. Dat laat het model Volksgezondheid Toekomst Verkenning uit 2009 – van het RIVM mooi zien.

VTV-model als uitgangspunt

Zoals u kunt zien worden in het model vele factoren genoemd waar de overheid naar kijkt, mooi! Maar wat kunt u zelf doen? Een voorbeeld. Er staat het kopje omgeving. Daarin kan de overheid een rol spelen, maar u kunt natuurlijk ook zelf in uw omgeving kijken of u aanpassingen kunt doen.  Een omgeving die meer uitnodigt tot gezond gedrag door bijvoorbeeld geen ongezonde voeding in huis te halen.

Maar er is nog veel meer zelf te doen! Onderaan ziet u een lijst met factoren die van invloed kunnen zijn op gezondheidsgedrag. Als u de hoeveelheid daarvan ziet wordt misschien ook duidelijk waarom het zo lastig is goede voornemens vol te houden.  Blijvende gedragsverandering vraagt meer dan alleen een goed voornemen en overheidsmaatregelen. Daarom is de training: DoorStoppen© ontwikkeld die in januari 2019 van start zal gaan. Als u uw goede voornemens meer kans van slagen wilt geven kunt u zich aanmelden voor de training. mail@evandam.nl

Meer informatie vindt u op de website: www.doorstoppen.nl

  • Invloeden uit de sociale omgeving.
   • Sociale interactie
   • Identiteit
   • Normen
   • Sociale status
   • Sociale invloed
  • Persoonlijke invloeden
   • Reguleren emoties
   • Mate van motivatie
   • Geformuleerd doel en haalbaarheid daarvan
   • Zelfevaluatie
   • Bewustzijn
   • Erfelijkheid
   • Intenties
   • Vaardigheden
   • Persoonlijkheidskenmerken
   • Uitkomstverwachting
   • Subjectieve norm
   • Eigen effectiviteitsverwachting
   • Waargenomen gedragscontrole
   • Risicoschatting,
   • Geanticipeerde spijt
   • Morele verplichting
  • Invloeden uit de fysieke omgeving
   • Aanwezigheid van auto
   • Aanwezigheid op straat/supermarkt /huis
   • Media
   • Politiek
   • Kennis
  • Prikkels
   • Media
   • Winkels
   • Persoonlijke prikkels
Share Button

supervisie EMDR afgerond

Ook weer afgerond het supervisiejaar EMDR.

Meer informatie over EMDR: https://evandam.nl/emdr/ 

Share Button