Meten is weten

Meten is weten

Dankbaar dat ik in zo’n mooie omgeving woon en dat het paadje op deze foto onderdeel kan uitmaken van mijn wandel/jog-rondje waarbij ik mijn stappendoelen probeer te halen.

Het “stappentellen” is een vast onderdeel geworden van mijn dagelijkse ritueel. Buiten is het natuurlijk het fijnst, zelfs op deze donkere dagen voor kerst. Maar, onder het motto “stappen zijn stappen” vind ik mezelf ook wel eens terug rondjes lopend rond de tafel met een mooi tv-programma aan 😉.

Dit is tot stand gekomen door mijn stappenteller. Toen ik

die voor het eerst droeg schrok ik. Ik was in de veronderstelling dat het wel goed zat. Ik jogde toch 3x per week? Ik  wandelde toch  regelmatig ? Ik  houd toch van bewegen?

Maar op de dagen dat ik niet naar buiten ging om te joggen stelde mijn stappen niets voor! Heel goed om te weten. Nu probeer ik dagelijks mijn stappendoel te bereiken en voel me daar prima bij.  Meten is weten en zorgt in dit geval ook nog voor motivatie.

Wil jij ook een gezondere levensstijl toepassen? Misschien is dan de training DoorStoppen© iets voor jou. De training start op het moment dat het lastig wordt om goede voornemens vol te houden : half januari.

 

Share Button

Goede voornemens volhouden: DoorStoppen©

DoorStoppen©

Een gecombineerde leefstijlinterventie die gericht is op een blijvende optimalisatie van gezondheidsgedrag.

Vind jij het ook zo lastig om je goede voornemens vol te houden? Je bent niet de enige!  De meest gemaakte voornemens zijn: meer bewegen, minder eten en gezonder leven. Maar slechts 12% houdt stoppen met roken vol, bij afvallen lukt dit in 5% van de gevallen. Bij de meeste mensen is er een terugval na een week (Leget, 2017).

Als jij je goede intenties om wil zetten in blijvende gedragsverandering is de training DoorStoppen© misschien iets voor jou. De training is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en bestaande werkende interventies. Deze zijn samengenomen om zo tot een blijvende gedragsverandering te kunnen komen.  De interventie is in 3 fases opgebouwd: de , de  en de .

De eerste training start in januari 2019 (data). U kunt alvast een afspraak maken voor een intakegesprek.

DoorStoppen©

 

Share Button

RIVM: Preventieakkoord ambitieus, maar scherpere maatregelen nodig

RIVM: Preventieakkoord ambitieus, maar scherpere maatregelen nodig: 

Dit is een sprekende kop die vandaag (24-11-2018) in de media staat.

Er zijn vele factoren die van invloed zijn op gezondheidsgedrag. Mooi dat de overheid dit probleem ziet en door overheidsmaatregelen ongezond gedrag probeert te verminderen. De invloed vanuit de overheid is belangrijk, maar maar een van de factoren die invloed hebben op gezond gedrag. Dat laat het model Volksgezondheid Toekomst Verkenning uit 2009 – van het RIVM mooi zien.

VTV-model als uitgangspunt

Zoals u kunt zien worden in het model vele factoren genoemd waar de overheid naar kijkt, mooi! Maar wat kunt u zelf doen? Een voorbeeld. Er staat het kopje omgeving. Daarin kan de overheid een rol spelen, maar u kunt natuurlijk ook zelf in uw omgeving kijken of u aanpassingen kunt doen.  Een omgeving die meer uitnodigt tot gezond gedrag door bijvoorbeeld geen ongezonde voeding in huis te halen.

Maar er is nog veel meer zelf te doen! Onderaan ziet u een lijst met factoren die van invloed kunnen zijn op gezondheidsgedrag. Als u de hoeveelheid daarvan ziet wordt misschien ook duidelijk waarom het zo lastig is goede voornemens vol te houden.  Blijvende gedragsverandering vraagt meer dan alleen een goed voornemen en overheidsmaatregelen. Daarom is de training: DoorStoppen© ontwikkeld die in januari 2019 van start zal gaan. Als u uw goede voornemens meer kans van slagen wilt geven kunt u zich aanmelden voor de training. mail@evandam.nl

Meer informatie vindt u op de website: www.doorstoppen.nl

  • Invloeden uit de sociale omgeving.
   • Sociale interactie
   • Identiteit
   • Normen
   • Sociale status
   • Sociale invloed
  • Persoonlijke invloeden
   • Reguleren emoties
   • Mate van motivatie
   • Geformuleerd doel en haalbaarheid daarvan
   • Zelfevaluatie
   • Bewustzijn
   • Erfelijkheid
   • Intenties
   • Vaardigheden
   • Persoonlijkheidskenmerken
   • Uitkomstverwachting
   • Subjectieve norm
   • Eigen effectiviteitsverwachting
   • Waargenomen gedragscontrole
   • Risicoschatting,
   • Geanticipeerde spijt
   • Morele verplichting
  • Invloeden uit de fysieke omgeving
   • Aanwezigheid van auto
   • Aanwezigheid op straat/supermarkt /huis
   • Media
   • Politiek
   • Kennis
  • Prikkels
   • Media
   • Winkels
   • Persoonlijke prikkels
Share Button

supervisie EMDR afgerond

Ook weer afgerond het supervisiejaar EMDR.

Meer informatie over EMDR: https://evandam.nl/emdr/ 

Share Button

VNIG, Vakplatform Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg: De praktijk van Esther van Dam

VNIG_0618_Karin de Jonge_De Praktijk van
Share Button

Het is niet al goud wat blinkt – depressie

Het is niet al goud wat blinkt – depressie

Klachten van depressieve aard komen vaak voor in de spreekkamers van de psycholoog. Dit is niet vreemd gezien de cijfers van het  Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS):  “Acht procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf in 2014 zelf aan een depressie te hebben of in het afgelopen jaar te hebben gehad. Dat komt overeen met ruim 1 miljoen mensen. Vrouwen gaven vaker aan een depressie te hebben dan mannen: 9 procent van de vrouwen tegenover 6 procent van de mannen.”

Met  homeo-psychotherapie kan er ook naar deze klacht gekeken worden. Er zijn plenty homeopathische middelen die depressieve klachten verminderen. Dit blijkt uit het aanwijzingen boek naar middelen het repertorium,. In het opgeslagen repertorium zijn er 764 middelsuggesties tegen somberheid (figuur 1).

Figuur 1 ¬ middelsuggesties tegen somberheid

 

De keuze van hét middel wordt bepaald door het van kruisen van meerdere rubrieken. De ene depressie is de andere niet en nog belangrijker: de ene persoon is de andere niet. Door de rubrieken met de unieke kenmerken van de symptomen van de cliënt te kruisen komt het best passende middel naar voren.

Een voorbeeld aan de hand van een fictieve casus gebaseerd op ervaringen uit de praktijk:  Er komt een  jonge getrouwde vrouw met twee kinderen op voor een consult.  Zij heeft een  parttime  baan van 25 uur per week, een druk sociaal netwerk en is mantelzorger voor ouders en schoonouders. Zij omschrijft zichzelf als introvert en serieus. Deze vrouw is perfectionistisch, neemt verantwoordelijkheden serieus en zal nooit een van haar taken laten verslappen. Dit heeft als gevolg dat zij er zelf bij-in schiet.
De thema’s zoals perfectionistisch, groot verantwoordelijkheidsgevoel en geen ruimte nemen voor haarzelf worden psychologisch benaderd én worden ingevoerd in de computer om zo een passend homeopathisch middel ter ondersteuning voor te schrijven (figuur 2).

Figuur 2 – plaatje uit de computeranalyse

 

Een van de homeopathische suggesties is Aurum, goud. Dat lijkt te passen bij deze vrouw. De combinatie van de inzicht gevende gesprekken en het homeopathische middel kunnen nu voor een gezondere balans zorgen.

Share Button

Video: homeo–psychotherapie: Integratie van homeopathie en psychologie

Share Button

“Heb uw naaste lief als uzelf.”

“Heb uw naaste lief als uzelf”: Een van de 10 geboden. Het is in mijn optiek een uitspraak geworden die veel voorkomt ook in de spreektaal en zo ook in de spreekkamer. Ik gebruik het dan niet om te duiden zoals het vaak in eerste instantie gelezen lijkt te worden namelijk:  wees goed voor de ander. Ik gebruik het vaak in de context van: gelijk uzelf.

Veel mensen die ik ontmoet cijferen zichzelf weg. Soms kan dit klachten geven van depressieve aard, angsten, algeheel onwel bevinden, vermoeidheid etc. Een vraag die mensen soms helpt in hun ontwikkeling en verbetering van de klachten is: behandel ik mezelf gelijk een ander? Vaak is het antwoord nee en is de balans niet naar wens. Door dit besef kunnen, ieder op zijn eigen tempo, veranderingen plaatsvinden die zorgen voor een betere balans.
Mijn vraag voor jou: hoe ga jij het weekend in?
En hoe zou het weekend er uit gaan zien als je jezelf behandelde gelijk een ander?

Een mooi weekend!

Groet,

Esther, Homeopaat en psycholoog NIP

Share Button

Goede voornemens volhouden – DoorStoppen©

Vind jij het ook zo lastig om je goede voornemens vol te houden ? Je bent niet de enige! De meest gemaakte voornemens zijn: meer bewegen, minder eten en gezonder leven. Maar slechts 12% houdt stoppen met roken vol, bij afvallen lukt dit in 5% van de gevallen. Bij de meeste mensen is er een terugval een week (Leget, 2017).

Als jij je goede intenties om wil zetten in blijvende gedragsverandering is de training DoorStoppen© misschien iets voor jou.

https://www.doorstoppen.nl

Share Button

Geen zin in de wachtlijst?

Geen zin om op de wachtlijst te staan voor een psycholoog?

U kunt overwegen om naar een vrijgevestigd psycholoog te gaan. U kun vaak snel terecht. De kosten komen dan wel voor uw eigen rekening. Voor sommige mensen is dit een overweging, zeker als u in de berekening meeneemt dat het eigen risico van uw zorgverzekering dan niet aangesproken wordt. Als u kiest om een afspraak in mijn praktijk voor  te maken worden deze sessies ook vaak ook nog gedeeltelijk vergoed vanuit het aanvullende pakket

Share Button