Route

Valburg ligt ten Westen van Elst (Overbetuwe) tussen Nijmegen en Arnhem in Gelderland.

Vanuit Elst.
Volg de Rijksweg Noord tot aan de N836 en sla dan af richting Valburg (bij de verkeerslichten) 
Na het plaatsbord Valburg rijd je de bebouwde kom binnen.
Op het eerste kruispunt rechtsaf de Stationsstraat in.
Na ca. 400 meter links af het woonerf op. Bij de T-splitsing wederom linksaf.
En dan doorrijden tot het 1 na laatste huis LINKS: Weem 4
Over de A15.
Neem afslag Oosterhout-Elst.
Sla direct onder aan het viaduct Linksaf de Reethsestraat in.   
Volg deze straat langs de spoordijk van de Betuwelijn.  (aan de linkerhand)
Bij een T splitsing rechtsaf.
Je komt op het kruispunt: TielseStraat/Stationstraat.
Je moet hier (oversteken) en de Stationstraat in rijden en na ca. 400 meter links af het woonerf op. Bij de T-splitsing wroute homeopaat tussen Arnhem en Nijmegenederom linksaf.
En dan doorrijden tot het 1 na laatste huis LINKS: Weem 4