Homeo–psychotherapie

Homeo–psychotherapie: Integratie van en

Introductie – Homeopathie ook voor psychische ondersteuning
Het is bekend dat men met fysieke klachten zoals eczeem, blaasontsteking, hoofdpijn, bijholteontsteking etc. naar een homeopaat kan gaan. Het is minder bekend dat homeopathie ook ondersteuning biedt bij zoals , angsten, posttraumatische stressstoornis (PTSS), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) en attention deficit disorder (ADD) etc.

In mijn praktijk is het mogelijk om juist voor deze klachten in te komen. Ik ben naast homeopaat ook en kan u daardoor een integratieve behandeling aanbieden: homeo-psychotherapie, naar voorbeeld van Sankaran [1]. Ook in de psychologie bestaat integrat

psychologie en homeopathie

ieve therapie. Hiermee wordt een aanpak bedoeld  waarin meerdere psychologische methoden worden geïntegreerd [2].  Dit behelst echter alleen integratie van psychologische methoden. In mijn praktijk worden  psychologie en homeopathie  gecombineerd waardoor de krachten gebundeld worden en de integratie breder wordt. Daarnaast kan, indien gewenst, ook ingezet worden.

Werking homeopathie bij psychische klachten
Er is genoeg wetenschappelijk bewijs dat psychologische interventies mentale klachten kunnen verminderen. Hier heeft de homeopathie een inhaalslag te maken. Er is wel een schat aan 250 jaar opgebouwde ervaring en kennis gedocumenteerd waaruit homeopaten kunnen putten, maar deze mogen getoetst worden aan de maatstaven van de huidige tijd. Er is wel een mooi begin gemaakt: in de gids geneeswijzen in Nederland worden vijf studies aangehaald waaruit blijkt dat homeopathie een effectieve geneeswijze is [3]. Dit gaat over verschillende klachten. Voor specifiek psychische klachten is aangetoond dat homeopathie een effectieve geneeswijze is bij klachten van depressieve aard [4, 5]. Daarnaast is bij een klein Brits onderzoek naar ADHD bij geconstateerd dat homeopathie effectief is [6]. Bij klachten van wordt er opgemerkt dat de bewijzen gelimiteerd zijn omdat er nog geen dubbelblind onderzoek is gedaan. Maar er wordt wel geconstateerd dat in de onderzoeken zonder controle groep positieve resultaten gevonden worden en het tot een hoge patiënttevredenheid leidt [7]. Dit is een belangrijk gegeven gezien de constatering dat veel mensen met psychische klachten ook hun heil zoeken bij Complementary and Alternative Medicine (CAM) therapeuten [8]. De integratie wordt ondersteund door de World Health Organisation (WHO) die in haar beleid van 2014 tot 2023 de nadruk legt op het prioriteren van gezondheidsdiensten inclusief complementaire therapieën en producten [9].

Hoe ziet de behandeling eruit?
U vult een intakeformulier in en daarna volgt een intakegesprek. Vervolgens wordt een behandelplan gemaakt. Daarin staat welke thema's aandacht behoeven en hieraan wordt een psychologisch model en een homeopathisch middel gekoppeld. Het behandelplan wordt samen met u besproken en indien nodig bijgesteld. Ook tijdens de behandeling kan er bijgesteld worden.

Thema's homeopathische middelen
De meeste homeopathische middelen hebben werkingsbieden waarin zij ondersteunend kunnen zijn. Deze gebieden zijn gedocumenteerd in repertoria en materia medica waarvan homeopaten gebruik maken. De werkingsgebieden passend bij de problematiek van de cliënt worden met elkaar gekruist waardoor het meest geschikte middel gekozen kan worden: een voorschrift op maat. Een voorbeeld: De thema's kunnen zijn: perfectionisme en gevoelens van depressieve aard. Hiervoor kan een passend homeopathisch middel voorgeschreven worden, maar het zijn ook thema's die psychologisch benaderd kunnen worden. Zo kan bijvoorbeeld ook middels cognitieve gedragstherapie gewerkt worden aan het perfectionisme en depressie. Zo wordt er vanuit twee invalshoeken behandeld en bijgesteld waar nodig. Want perfectionisme heeft ook een goede kant. Zolang het je verrijkt en niet beperkt is het een prima eigenschap.

Duur van de behandeling
De duur van de behandeling hangt onder andere af van de opbouw van de klacht en het soort klacht. De prognose van de duur van de behandeling wordt meegenomen in het behandelplan en kan indien nodig, in overleg bijgesteld worden. In het begin van de behandeling is het meestal wenselijk dat u wekelijks komt. Als de nieuwe inzichten en vaardigheden ingesleten zijn wordt de tussenliggende periode steeds langer. Aan het eind wordt een terugvalpreventie plan gemaakt.

Literatuur

  1. Sankaran, R., Het wezen van de homeopathie. 1993: Uitgeverij Elmar b.v., Rijswijk. 445.
  2. Colijn, S., H. Snijders, and W. Trijsburg, Wat is integratieve psychotherapie. C. Colijn, H. Snijders & W. Trijsburg (red.). Leerboek Integratieve Psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom, 2003.
  3. Corwin, A. and F. Kortekaas, Geneeswijzen in Nederland. 2016: AnkhHermes. 557.
  4. Adler, U.C., et al., Homeopathic individualized Q-potencies versus fluoxetine for moderate to severe depression: double-blind, randomized non-inferiority trial. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2011.
  5. Viksveen, P., C. Relton, and J. Nicholl, Depressed patients treated by homeopaths: a randomised controlled trial using the “cohort multiple randomised controlled trial” (cmRCT) design. Trials, 2017. 18(1): p. 299.
  6. Fibert, P., et al., A comparative consecutive case series of 20 children with ADHD receiving homeopathic treatment for one year, compared with 10 children receiving usual treatment. European Journal of Integrative Medicine, 2015. 7(6): p. 691-692.
  7. Pilkington, K., et al., Homeopathy for anxiety and anxiety disorders: A systematic review of the research. Homeopathy, 2006. 95(3): p. 151-162.
  8. de Jonge, P., et al., Complementary and alternative medicine contacts by persons with mental disorders in 25 countries: results from the World Mental Health Surveys. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 2017: p. 1-16.
  9. WHO. WHO Traditional Medicine Strategy 2014–2023. World Health Organization 2013 [cited 2018 27-01-2018]; Available from: http://www.who.int/traditional-complementary-integrative-medicine/publications/trm_strategy14_23/en/.