RIVM: Preventieakkoord ambitieus, maar scherpere maatregelen nodig

RIVM: Preventieakkoord ambitieus, maar scherpere maatregelen nodig: 

Dit is een sprekende kop die vandaag (24-11-2018) in de media staat.

Er zijn vele factoren die van invloed zijn op gezondheidsgedrag. Mooi dat de overheid dit probleem ziet en door overheidsmaatregelen ongezond gedrag probeert te verminderen. De invloed vanuit de overheid is belangrijk, maar maar een van de factoren die invloed hebben op gezond gedrag. Dat laat het model Volksgezondheid Toekomst Verkenning uit 2009 – van het RIVM mooi zien.

VTV-model als uitgangspunt

Zoals u kunt zien worden in het model vele factoren genoemd waar de overheid naar kijkt, mooi! Maar wat kunt u zelf doen? Een voorbeeld. Er staat het kopje omgeving. Daarin kan de overheid een rol spelen, maar u kunt natuurlijk ook zelf in uw omgeving kijken of u aanpassingen kunt doen.  Een omgeving die meer uitnodigt tot gezond gedrag door bijvoorbeeld geen ongezonde voeding in huis te halen.

Maar er is nog veel meer zelf te doen! Onderaan ziet u een lijst met factoren die van invloed kunnen zijn op gezondheidsgedrag. Als u de hoeveelheid daarvan ziet wordt misschien ook duidelijk waarom het zo lastig is goede voornemens vol te houden.  Blijvende gedragsverandering vraagt meer dan alleen een goed voornemen en overheidsmaatregelen. Daarom is de training: DoorStoppen© ontwikkeld die in januari 2019 van start zal gaan. Als u uw goede voornemens meer kans van slagen wilt geven kunt u zich aanmelden voor de training. mail@evandam.nl

Meer informatie vindt u op de website: www.doorstoppen.nl

  • Invloeden uit de sociale omgeving.
   • Sociale interactie
   • Identiteit
   • Normen
   • Sociale status
   • Sociale invloed
  • Persoonlijke invloeden
   • Reguleren emoties
   • Mate van motivatie
   • Geformuleerd doel en haalbaarheid daarvan
   • Zelfevaluatie
   • Bewustzijn
   • Erfelijkheid
   • Intenties
   • Vaardigheden
   • Persoonlijkheidskenmerken
   • Uitkomstverwachting
   • Subjectieve norm
   • Eigen effectiviteitsverwachting
   • Waargenomen gedragscontrole
   • Risicoschatting,
   • Geanticipeerde spijt
   • Morele verplichting
  • Invloeden uit de fysieke omgeving
   • Aanwezigheid van auto
   • Aanwezigheid op straat/supermarkt /huis
   • Media
   • Politiek
   • Kennis
  • Prikkels
   • Media
   • Winkels
   • Persoonlijke prikkels
Share Button